Studiebesök, plats senare

Idag skall vi göra ett spännande studiebesök. Exakt plats och eventuell justering i tid meddelas i god tid före mötet. Vi kommer vara i Malmö.