Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Adam Arvidsson

v. Ordförande Ledare
E-post: adam@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46 705373931

Anton Andersson Arvidsson

Ledamot, Ledare
E-post: anton@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46 708926658

Styrelseledamot, Spårarledare

Bo Andersson

Sekreterare Lokalfogde Materialförvaltare Ledare
E-post: boa@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46 708 46 52 07

Maria Larsson

Kårordförande Ledare
E-post: maria@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46 705373931

Marianne Heyl

Kårutbildare
E-post: marianne@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46733508857

Kårutbildare

Mercy Böös

Ledamot Ledare
E-post: mercy@scoutkarengripen.se
Telefon:
+46 40918394

Åke Skans

Kassör
E-post: tua@scoutkarengripen.se
Mobil:
+46705-620220

Kassör