I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 300 kronor per år för medlemmar.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna vilket innebär att det ingår en försäkring som ledare kan berätta mera om. Dessutom blir du medlem i världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.