Just nu planeras det för arbetshelger.

21-22 september sysslar vi med att få fint i vårt kära Wressel.

5-6 oktober är det dags att göra dagsverken på Hörrs Nygård.

Se bifogade fil. och schema samt Höörs Nygård

Anmälan till Leif